Wichtiges an unserer Schule

Klassen an der Josefschule - Hauptstandort Josefschule

Klasse 1a - Fr. Hüging

Klasse 1b - Fr. Niehoff

Klasse 2a - Fr. Blotevogel

Klasse 2b - Fr. Kämper

Klasse 3a - Fr. Klaeren

Klasse 3b - Fr. Krampe

Klasse 4a - Fr. Koopmann

Klasse 4b - Fr. Holtkamp